Over Commenda

Waarom Commenda

Onafhankelijk

Onze focus ligt op het organiseren en besturen van vermogen van particulieren, directeur-grootaandeelhouders en familiebedrijven. Wij zijn niet verbonden aan andere financiële instellingen. In het belang van de cliënt doen wij zelf niet aan vermogensbeheer en geven wij geen fiscaal advies. Elke vorm van belangenverstrengeling is hiermee uitgesloten. Het stelt ons in staat als een goed koopman de kosten van deze instellingen voor u goed uit te onderhandelen en flexibel te zijn in het selecteren van de juiste vermogensbeheerders. Deze onafhankelijkheid onderscheidt ons van andere family offices. Als most trusted advisor zijn wij hierin uniek.

Klantgericht

Een grote kwaliteit van ons is ontzorgen, aldus onze cliënten, het hen zo gemakkelijk mogelijk maken.

Commenda kent de behoeften van haar cliënten. Dit wordt zeer gewaardeerd. Wij hebben een persoonsgerichte en resultaatgerichte aanpak. Daarom hebben wij langdurige relaties met onze cliënten.

Compliance & Integriteit

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Een langdurige relatie bouw je niet zomaar op. Daarvoor is wederzijds vertrouwen nodig. Wij screenen onze medewerkers volledig. De Nederlandse wet verplicht ons dat deels ook bij u te doen. Zoveel van elkaar weten geeft een bijzondere relatie, daar gaan wij uiterst integer mee om. De Nederlandsche Bank heeft wetten en gedragsregels opgesteld waaraan wij ons moeten houden.

Sinds 2009 beschikken wij over alle benodigde vergunningen (Commenda heeft o.a. een vergunning van De Nederlandsche Bank op grond van de Wet toezicht trustkantoren) en bewaakt onze Compliance afdeling of de regels goed worden nageleefd. Zo blijven wij ver weg van praktijken als corruptie, fraude, witwassen etc. Dit is in wederzijds belang.

Maatschappelijk betrokken

Maatschappelijk betrokken - Het Ballet

Commenda neemt op gepaste wijze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, Commenda is op bestuurlijk niveau betrokken bij Het Nationale Ballet.

In de bijna 50 jaar die Het Nationale Ballet bestaat, is het gezelschap opgeklommen tot de wereldtop. Ballet beweegt ons, toont ons de mens in al zijn kracht en kwetsbaarheid. Door haar nauwe betrokkenheid maakt ook Commenda het mogelijk dat Het Nationale Ballet de kans krijgt om te bloeien, dat dansers de ruimte krijgen die ze nodig hebben.

Netwerk

Commenda beschikt over een uitgebreid netwerk van betrouwbare en deskundige adviseurs zowel in binnen- als buitenland, wat noodzakelijk is voor optimaal beheer van het gehele vermogen. Door onze verschillende werkzaamheden voor vele cliënten hebben wij ruime ervaring opgedaan met deze adviseurs. Wij verenigen de krachten van en voor meerdere cliënten. Die synergie biedt schaalvoordelen, waaronder de bundeling van ideeën en assets, een vergroting van het netwerk en betaalbare toegang tot topservices van ’s werelds beste specialisten. Denkt u hierbij aan vermogensbeheerders, advocaten, accountants, notarissen, fiscalisten en vastgoed adviseurs.

Het openstellen van ons netwerk aan cliënten is dan ook een vanzelfsprekend onderdeel van onze dienstverlening.

Privacy

Discretie is de basis voor ons werk. Voor Commenda is het een randvoorwaarde om haar kennis en vaardigheden in te kunnen zetten voor haar cliënten.

Uit ervaring weten wij hoe belangrijk uw privacy is. Als uitgangspunt moet er een bijzondere basis van vertrouwen zijn voordat u volledige openheid geeft over al uw activiteiten. Hiermee doen wij een niet gering verzoek, wij zijn ons hier terdege van bewust.

IT-systemen
Ook in onze IT systemen is uw anonimiteit en het afschermen van uw privacy een prioriteit. Uw gegevens liggen bij ons, het is onze verantwoordelijkheid dat ze daar blijven. Wij zijn ons er van bewust dat de kwetsbaarheid van it-systemen wereldwijd ter discussie staat. Wij hebben dan ook de hoogst mogelijke certificering op dat gebied. Wij laten daarbij onze systemen regelmatig extern controleren en wij werken met gecertificeerde partners. Dat mag u van ons verwachten.

“Onze IT systemen zijn zeer professioneel en gericht op veiligheid. Omdat wij hier groot belang aan hechten. Regelmatig vinden er controles plaats door externe veiligheidsexperts. Wij doen geen concessies op dit gebied.”

– Frederik Redelé