Our Services

Family Office

Ontspannen uw kostbare tijd besteden aan de mooie dingen in het leven. Dat kunt u doen als er op de achtergrond een adviseur met u mee kijkt, iemand die u altijd van de juiste informatie voorziet waardoor u makkelijker en sneller goed gefundeerde beslissingen kunt nemen.

Uw most trusted advisor

Voor de huidige en toekomstige generaties is het belangrijk dat uw vermogen in stand blijft. Deze zorg en verantwoordelijkheid geeft u niet zomaar uit handen. U wil daar zelf grip op houden, en er tegelijkertijd niet ieder moment van de dag mee bezig hoeven zijn. Daar heeft u een uiterst bekwaam team van adviseurs voor nodig, a most trusted advisor.

Commenda is een multi family office: een gespecialiseerd kantoor dat alle denkbare financiële en administratieve diensten verzorgt voor een selecte groep van zeer vermogende particulieren. Commenda adviseert en ondersteunt u bij de organisatie en besteding van uw vermogen. Wij zijn uw deskundig en financieel klankbord.

Commenda behoort tot de groep grootste multi family offices van Nederland.

Rechterhand van de cliënt en de familie

Onze goede naam danken wij aan de exclusieve zorg voor het financiële welzijn van de gehele familie.

Commenda brengt uw volledige vermogen in kaart. Denk hierbij aan huizen en investeringen. Daarnaast kunnen wij de boekhouding voeren van uw vennootschappen. Wij concentreren ons op het beperken van risico’s en het laten renderen van uw vermogen. Wij geven een second opinion en brengen u, indien nodig, in contact met topadviseurs en onze netwerken. Commenda werkt vanzelfsprekend samen met uw adviseurs.

Wij ondersteunen u volledig administratief en secretarieel, kunnen uw dagelijkse financiële administratie en betalingsverkeer van u overnemen, zo ook uw zakelijke en zelfs uw persoonlijke post. Het beheer van alle kortlopende liquiditeiten maar ook het betalen van uw facturen. Uw cashmanagement regelen wij.

Commenda legt uw specifieke wensen en voorkeuren vast in procedures en in draaiboeken voor een constante waarborging van kwaliteit. De diensten van onze multi family office zijn daardoor zeer specifiek op u persoonlijk gericht.

Commenda heeft veel ervaring en een groot netwerk. Commenda deelt haar kennis en ervaring daarnaast op Europees niveau in samenwerking met een aantal Europese Family Offices.

Nieuwe cliënten komen veelal op aanbeveling bij ons terecht. Dit zijn vermogende particulieren en families, mensen die behoefte hebben aan privacy. Dit betekent voor ons een zeer gewaardeerd blijk van vertrouwen.

Corporate Services

Zaken doen is niet aan grenzen gebonden. Commenda Corporate Services verleent specialistische diensten aan veelal internationale ondernemingen waar ook Nederlandse entiteiten deel van uitmaken.

Wij werken samen met gerenommeerde accountants, belastingadviseurs en andere dienstverleners zowel in Nederland als daarbuiten.

Voorbeelden van onze diensten zijn:
• Het verlenen van domicilie aan binnen- en buitenlandse entiteiten
• Directievoering en ondersteunende werkzaamheden
• Het voeren van de administratie van Nederlandse entiteiten
• Het begeleiden van de oprichting van Nederlandse entiteiten

Commenda werkt zeer efficiënt en dus kostenbesparend. Bij Commenda zijn de lijnen kort, wordt er snel geschakeld en is men toegewijd. Wij kunnen concreet adviseren en handelen ten behoeve van onze cliënt. Dan is daar nog ons marktinzicht, kwalitatief zeer goede netwerk en kennis en ervaring. Wij willen hier nog aan toevoegen dat er zonder discretie geen duurzame relatie kan zijn. Commenda zet in op eersteklas resultaten.

Frederik Redelé informeert u graag in detail over de visie van ons kantoor .

Rapportages

Rapportages heeft u al genoeg. En neemt u ze ook allemaal grondig en met veel plezier door? Of schiet dat er weleens bij in en lijkt het u een uitstekend idee als alles in één overkoepelende rapportage staat?

Rapportages zijn belangrijk. U controleert en analyseert er alle cijfers mee, baseert er deels uw investeringsbeslissingen op. Uw ‘gut feeling’ voedt zich met rapportages. Op basis van rapportages beschermt u uw vermogen, de toekomst van uw onderneming en uw familie. Uw most trusted advisor maakt één overkoepelende rapportage. Deze rapportage is eenduidig en de informatie hiervan is kwalitatief hoogstaand.

Een volledig overzicht van al uw bezittingen in één rapport. Vermogensbestanddelen in binnen- en buitenland, genoteerd en niet genoteerd, vastgoed, private equity en privé collecties. Wij controleren gemaakte afspraken en brengen de aanwezige risico’s in kaart.

Financiële ontzorging

Sinds 2005 werken wij voor enkele zeer vermogende cliënten, ondernemers uit de top van Nederland en daarbuiten. Inmiddels leveren wij onze geconsolideerde beleggingsrapportages ook aan fiscalisten, accountants, vermogensbeheerders, stichtingen en family offices. Niet vreemd, gegeven onze kernactiviteit, namelijk financiële ontzorging op hoog niveau.

Al uw assets kunnen wij in de rapportage opnemen, in binnen- en buitenland, genoteerd en niet genoteerd, vastgoed, private equity, privé collecties en gaat u zo desgewenst maar door. Een eenduidig en overzichtelijk geheel, bezien door één bril, die daarbij ook nog onafhankelijk is. Geen ander belang dan het uwe.

Vermogende particulieren en fondsen hebben breed gespreide portefeuilles bij diverse banken en vermogensbeheerders. Gegeven de complexe samenstelling is het samenbrengen van alle benodigde informatie op een precieze en efficiënte manier belangrijk om het juiste overzicht te hebben. Met dit overzicht creëert u een zo hoog mogelijk rendement tegen een zo laag mogelijk risico en dus maximale efficiency.

Commenda Rapportages

Kwaliteit en vertrouwen

Commenda werkt volledig objectief en transparant voor u. Wij adviseren u niet op het gebied van beleggen noch doen wij aan vermogensbeheer. Hiermee zijn wij onafhankelijk en kunnen wij de vermogensbeheerders bij uitstek beoordelen op hun toegevoegde waarde.

Commenda Rapportages

Effectief

De rapportage van Commenda stelt u in staat om gemakkelijk prestaties van beheerders en banken te meten en te bespreken. Rendement en kosten zijn duidelijk zichtbaar en worden vergeleken met benchmarks. Hierdoor bent u een goed geïnformeerde investeerder waardoor u uw eigen mensen en externe adviseurs (nog) scherper krijgt. Ook controleren wij de kostenafspraken die u met hen heeft. De ervaring leert dat dit jaarlijks hoge kosten voorkomt. Onze rapportages verdienen zichzelf terug.

Op maat

Commenda maakt de rapportage zoals u dat wenst (of uw fiscalist of uw accountant). Uitgebreid of kort. Op uw gekozen moment. U krijgt een rapportage die exact bij uw wensen aansluit.

Graag bespreken wij dit met u persoonlijk.