Commenda Fund Administration verzorgt maatwerk bij vermogensrapportages. Grote vermogens zijn vaak uit verschillende vermogensbestanddelen opgebouwd. Voor risicospreiding worden ze ook vaak beheerd en geadministreerd door verschillende financiële instellingen en andere vermogensbeheerders.

Commenda Fund Administration zorgt voor het totaaloverzicht van uw vermogen. We stellen maandelijks een geconsolideerde vermogensrapportage en performancemeting voor u op. Dit overzicht geeft actuele informatie over de cashflow van uw bezittingen, de liquiditeitspositie en inzicht in risico-rendementsverhoudingen. Ook zijn deze geconsolideerde vermogensrapportages onmisbaar om de asset allocatie tijdig aan te kunnen passen. We toetsen de gerealiseerde resultaten aan een benchmark. Ook administratief excelleren we met boekhouding, een jaarrekening en bijvoorbeeld een participatieregister.

Voor het beheer hiervan heeft Commenda Fund Administration de licentie van een uniek en geavanceerd fondsenadministratiepakket. Uniek daarbij is dat u desgewenst op één A4 het historisch verloop ziet van uw totale vermogen. Met hetzelfde systeem kunnen wij uw vermogen ook inzichtelijk maken voor de afgelopen jaren of maanden.

Contactpersoon voor Commenda Fund Administration is Frederik Redelé.

  • English
  • Español
  • Nederlands

Commenda
Fund Administration

Speciale diensten

 
home