Commenda is een gespecialiseerd kantoor dat alle denkbare financiële en administratieve diensten verzorgt voor zeer vermogende particulieren. Commenda adviseert en ondersteunt bij de organisatie en besteding van hun vermogen. Wij zijn een professioneel financieel klankbord.

Belangrijke waarden voor Commenda zijn: discretie, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, persoonlijke aandacht voor de cliënt en kwaliteit. Commenda verkoopt geen eigen producten en ontvangt geen commissie van de ingeschakelde adviseurs. Uitsluitend de cliënt betaalt ons. Zó is Commenda gegarandeerd de most trusted advisor.

Diensten

Commenda Family Office is een van de grootste multi-family offices in Nederland met twee vestigingen. We begeleiden en adviseren vermogende particulieren en families bij de organisatie van hun vermogen.

Commenda International verleent specialistische diensten aan (internationale) ondernemingen. Het bieden van management en domiciliering van Nederlandse onderneming en zijn de voornaamste activiteiten.

Commenda Fund Administration levert financieel-administratieve diensten en verzorgt maatwerk bij vermogensrapportages.

Commenda Charity Office levert diensten aan charitatieve stichtingen en verenigingen.

Cliënten

Tot de cliënten van Commenda Family Office behoren vermogende particulieren, families en financiële houdstermaatschappijen met veelsoortige belangen en bezittingen. De clienten van Commenda International zijn doorgaans internationaal opererende ondernemingen of Nederlands ingezetenen die behoefte hebben aan een privacy.

Commenda Fund Administration verzorgt daarbij de administratieve diensten voor (beleggings) fondsen, cliënten van Commenda Family Office en anderen. Commenda Charity Office verleent gespecialiseerde diensten rondom goede doelen aan vermogende particulieren, een nieuwe generatie van ondernemende filantropen, charitatieve instellingen en bedrijven met een maatschappelijke missie.

  • English
  • Español
  • Nederlands

Welkom

most trusted advisor

 
home